Zasady

Podstawowe wskazówki edytorskie dla autorów:

  1. Rodzaj i wielkość czcionki: Times New Roman, w tekście głównym: 12 pkt, w przypisach dolnych: 10 pkt.
  2. Odstęp: 1,5 (w tekście głównym) i 1 (w przypisach dolnych).
  3. Przypisy, cytaty, opis bibliograficzny: obowiązują zasady stylu APA
  4. Streszczenie (maks. 200 słów) i słowa kluczowe w języku angielskim.
  5. Maksymalna objętość artykułu: 16 stron, recenzji 5 stron.

Teksty należy nadsyłać drogą mailową na adres redakcji: redakcja.ni@uwr.edu.pl

Przesłane materiały kierowane są anonimowo do dwóch zewnętrznych recenzentów. Do druku przyjmowane są tylko artykuły ocenione pozytywnie.

 

+++

LICENCJA Teksty Niderlandystyki Interdyscyplinarnie dostępne są na licencji: CC BY-NC 4.0