dr hab. Tomasz Kruszewski

Biblioterapia. O ukierunkowanym czytaniu, gdy czytanie jest passé

W świecie, w którym kultura obrazu zdominowała przekaz treści, wciąż istnieją obszary większego zainteresowania literaturą. Należy do nich biblioterapia, czyli forma rehabilitacji niespecyficznej opierająca się o wykorzystanie tekstu pisanego lub jego alternatywy w celu utrzymania lub polepszenia jakości życia – zwłaszcza psychicznego. Zależnie od orientacji poznawczej elementy techniki biblioterapeutycznej wykorzystują lekarze, psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy i przedstawiciele innych „pomocowych” profesji.

Dr hab. Tomasz Kruszewski, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, psychoterapeuta i trener biznesu. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół komunikacji społecznej i jej aspektów psychologicznych w relacjach osobniczych i instytucjonalnych.