Witamy!

Niderlandystyka Interdyscyplinarnie jest elektronicznym czasopismem (numer ISSN 2543-7836), wydawanym od 2016 roku przez Katedrę Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego i działające w niej Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki.

Rocznik zajmuje się szeroko rozumianą problematyką niderlandystyczną i publikuje teksty (artykuły naukowe, recenzje, wywiady) z takich obszarów badawczych jak językoznawstwo, literaturoznawstwo, przekładoznawstwo czy też wiedza o kulturze i społeczeństwach krajów niderlandzkiego obszaru językowego. W zgodzie z tytułem preferowane jest interdyscyplinarne podejście do przedstawianych zagadnień, będące istotną częścią paradygmatu badawczego współczesnej humanistyki.

Niderlandystyka Interdyscyplinarnie została pomyślana jako platforma umożliwiająca publikację wyników badań przede wszystkim młodym adeptom nauki (studentom i doktorantom) i jako taka stanowi odzwierciedlenie ich własnych niderlandystycznych naukowych fascynacji. Jednakże decyzji o założeniu właśnie tak sprofilowanego czasopisma towarzyszyło również pragnienie stworzenia wspólnej płaszczyzny dla wymiany wiedzy z naukowcami o bogatszym doświadczeniu. Tak więc nie będzie przesadą stwierdzenie, że łamy periodyku otwarte są dla każdego, komu bliski jest świat niderlandystyki i kto gotów jest napisać interesujący artykuł o tematyce niderlandystycznej, spełniający wymogi stawiane tekstom naukowym.

Publikowane teksty ukazują się w czterech językach: polskim, niderlandzkim, angielskim i niemieckim. Wszystkie podlegają procedurze recenzowania przez badaczy z ośrodków naukowych w kraju i za granicą, specjalizujących się w konkretnych zagadnieniach.

Redakcja NI serdecznie zaprasza do lektury tekstów oraz do współpracy!