Program

9:30-9:40 – oficjalne rozpoczęcie konferencji

9:40-10:10 prof. dr Jan Van Coillie, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)

Van zedenspiegels tot apps. Een geschiedenis van de Nederlandstalige jeugdliteratuur van de middeleeuwen tot nu

10:10-10:40 dr Justyna Deszcz-Tryhubczak, UWr & mgr Mateusz Marecki, WSF, Wrocław
Czyj kanon? Głos uczniów w dyskusji o liście lektur szkolnych

10:40-10:55 – dyskusja

10:55-11:25 dr hab. Tomasz Kruszewski, UMK

Biblioterapia. O ukierunkowanym czytaniu, gdy czytanie jest passé

11:25-11:55 dr Ewa Maciejewska-Mroczek, UW

Dziecko i zabawka – perspektywa childhood studies

11:55-12:20 – dyskusja oraz przerwa kawowa

12:20 – 12:40 Ewa Łuczak, Paulina Jeżakowska, UMK

O literaturze tworzonej przez dzieci i młodzież. Czy zawsze tworzona była ona z myślą o rówieśnikach?

12:40-13:00 Monika Włodarczyk, UWr

Prolog nieudanej miłości Geerta van Kockere i Isabelle Vandenabeele jako książka obrazkowa z gatunku cross-over

13:00 – 13:10 – dyskusja

13:10 – 14:10 – przerwa na lunch

14:10 – 14:30 mgr Daria Prokop, UWr

Co Chinom uczyniłeś, Kubusiu? Cenzura książek dla dzieci i młodzieży w ChRL

14:30-14:50 mgr Łukasz Kozak, UWr

Wojna i terpentyna Stefana Hertmansa – dzieciństwo w pamiętnikach wojennych jako kanon żywej pamięci

14:50-15:10 Joanna Szlempo, UWr

Ilustracje Honorégo Daumiera do prasy dla dzieci

15:10 – 15:40 – dyskusja + przerwa kawowa

15:40– 16:00

Aplikacje mobilne na podstawie książek obrazkowych: Ted van Lieshout, Boer Boris gaat naar zee

16:00 – 16:20 Emilia Dragan, UWr

Od książki problemowej do powieści dla dorastającej młodzieży – Ben nie żyje (1981) Jana de Zangera i Dni trawy (2009) Philipa Huffa

16:20– 16:40
Karolina Biniek, UWr
Zmierzch jako przykład komercjalizacji literatury w kulturze młodzieżowej

16:40 – 17:00 – dyskusja, uroczyste zamknięcie konferencji i pożegnalna filiżanka kawy