Niderlandystyka Interdyscyplinarnie V. Dozwolone do lat 18?

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza studentów i doktorantów polskich szkół wyższych do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w środę 26 kwietnia 2017 roku. To już piąte spotkanie z cyklu „Niderlandystyka Interdyscyplinarnie”. W tym roku zapraszamy do debaty na temat „Dozwolone do lat 18? O literaturze i innych formach kultury dla dzieci i młodzieży”.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rola dzieci była umniejszana. Nie przejmowano się ich prawami, nie wysłuchiwano ich opinii, a badania ukierunkowane na kulturę tworzoną przez i dla dzieci i nastolatków nie były poważnie traktowane. Dziś dzieciom i młodzieży poświęca się zdecydowanie więcej uwagi, zarówno w badaniach, jak i w przestrzeni społecznej. Współczesna kultura dzieci i młodzieży prężnie się rozwija, jednak nie służy wyłącznie zachęcaniu dzieci do bardziej wnikliwego poznawania świata, ale jest również silnie komercjalizowana.

Pragniemy wspólnie zastanowić się nad specyfiką kultury przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, a tworzonej głównie przez dorosłych. Jaką częścią współczesnej kultury jest kultura dziecięca i czy można spróbować określić, jak będzie w przyszłości? Jakie miejsce przypadało dawniej dzieciom i młodzieży w różnych społeczeństwach? Czy wnioski z opracowań socjologicznych różnią się od tych pojawiających się w szeroko rozumianej kulturze? Jakie obrazy dziecka funkcjonują w społeczeństwie i jaką ofertą odpowiada kultura na te obrazy? Innymi słowy: czy trzeba dzieci chronić przed światem jak najdłużej, czy raczej pozwolić im jak najszybciej stać się jego częścią? Sądzimy też, że warto przeanalizować, jakie są problemy dzisiejszych dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Czy dedykowane młodzieży różne formy kultury (z literaturą i filmem na czele) są w stanie odpowiedzieć na pytania pojawiające się na różnych etapach dorastania? I czy można pomóc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, wykorzystując stosowne utwory artystyczne – w formie chociażby biblioterapii? Co w kulturze dziecięcej jest ponadczasowe, a co chwilowe? Czy teksty kultury, tworzone dla dzieci i młodzieży w przeszłości, są w stanie zaspokajać ich potrzeby i nadal przyczyniać się do ich rozwoju w erze smartfonów? Jak Internet i media społecznościowe wpływają na kulturę dzieci i młodzieży? I wreszcie: jakie są formy komercjalizacji kultury dziecięcej i młodzieżowej? Jak przejawiają się one w języku?

Sformułowane powyżej pytania pokazują jedynie część perspektyw, z których można patrzeć na tematykę kultury dzieci i młodzieży w kontekście antropologicznym, od nauk historycznych, przez socjologię i politologię, aż po językoznawstwo, literaturoznawstwo i studia medialne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania propozycji wystąpień. 
Adres zgłoszeniowy: niderlandystykainterdyscyplinarnie@uni.wroc.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2017
Zgłoszenie powinno zawierać temat oraz krótkie streszczenie planowanego wystąpienia (100-120 słów). 
Przewidywany czas na prezentację referatu: 20 min. 
Koszty przejazdu i zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.