Ewa Cierpisz

Aplikacje mobilne na podstawie książek obrazkowych: Ted van Lieshout, Boer Boris gaat naar zee

Aplikacje mobilne stają się coraz bardziej popularne, jako że niemal każdy posiada obecnie smartphona lub tablet. Nic dziwnego, że wydawcy książek, autorzy i producenci dostrzegli w nich szansę dotarcia do szerszej publiczności. Książki obrazkowe w formie interaktywnej aplikacji mobilnej to nowość na rynku literatury dziecięcej i nowy obszar badań. Badacze literatury i kultury dziecięcej dopiero zaczynają zagłębiać się w temat mobilnych książek obrazkowych i opracowywać terminologię oraz odpowiednie metody badawcze. Istnieją dwa typy książek obrazkowych jako aplikacji mobilnych: prace oryginalne stworzone na potrzeby mobilnego otoczenia oraz adaptacje tytułów wydanych wcześniej w formie papierowej. Te pierwsze to na rynku niderlandzkojęzycznym bardzo nieliczna grupa. Częstszą formą są adaptacje. W swojej prezentacji, którą oprę na przygotowywanej pracy licencjackiej, chciałabym przybliżyć uczestnikom konferencji temat adaptacji książek obrazkowych jako aplikacji mobilnych, stan badań na nimi, narzędzia ich analizy oraz aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę podczas analizy. Jako materiał ilustracyjny wybrałam adaptację wielokrotnie nagradzanej książeczki Boer Boris gaat naar zee.