dr Justyna Deszcz-Tryhubczak, mgr Mateusz Marecki

Czyj kanon? Głos uczniów w dyskusji o liście lektur szkolnych
Reformom szkolnictwa w Polsce zwykle towarzyszy zmiana zawartości listy lektur szkolnych. Co pozostaje niezmienne, to brak udziału uczniów w procesie wyboru lektur. W naszym wystąpieniu chcielibyśmy zachęcić Państwa do refleksji nad możliwością włączenia głosów dzieci w debaty dotyczące listy lektur. Ustosunkowawszy się do typowych dyskusji wokół kanonu tekstów omawianych na lekcjach języka polskiego, przedstawimy zrealizowany przez nas w jednej z wrocławskich szkół projekt partycypacyjny, opierający się na współpracy dorosłych naukowców z dziećmi jako współuczestnikami procesu badawczego. Badania prowadzone dla dzieci i z dziećmi, a nie jedynie o dzieciach, przeciwdziałają wyłączaniu konkretnych doświadczeń kulturowych i społecznych młodego pokolenia z dyskursu publicznego, oferując przy tym możliwość odniesienia się do tychże doświadczeń nie tylko w ramach akademii, lecz także szerzej, w kontekście dominujących praktyk społecznych. Zaprezentujemy również strategie demokratyzacji procesu kształtowania listy lektur zaproponowane podczas zorganizowanej przez nas debaty, która miała miejsce w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu w marcu tego roku.

dr Justyna Deszcz-Tryhubczak pracuje jako adiunkt w Zakładzie Literatury Angielskiej oraz Studiów Porównawczych Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące literatury angielskiej oraz literatury i kultury dziecięcej i młodzieżowej. Jest autorką książki Yes to Solidarity, No to Oppression: Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers (2016). W 2012 r. zdobyła stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, a w 2013 r.–Fulbright Senior Advanced Research Award na badania w Department of Childhood Studies, Rutgers University. Obecnie uczestniczy w programie unijnym COST E-READ (ereadcost.eu) oraz projekcie Learning to Include, który otrzymał Alumni Engagement Innovation Grant 2016 Departamentu Stanu USA. W 2016 r. uzyskała stypendium Marii-Skłodowskiej Curie do realizacji na Uniwersytecie Anglia Ruskin w Cambridge. Jest również kierownikiem Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej, działającej w Instytucie Filologii Angielskiej.

mgr Mateusz Marecki – wykładowca w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, doktorant UWr, członek Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej. Celem jego rozprawy doktorskiej (Umysł literacki a umysł muzyczny: emocje i konstrukcja znaczenia w literaturze i muzyce w ujęciu kognitywnym) jest badanie sposobu, w jaki emocje i znaczenie są komunikowane w literaturze i muzyce. Jest autorem artykułów poświęconych „dostrzegalnym” emocjom (perceived emotions) w muzyce i literaturze, poetyce kognitywnej, gatunkowi historii alternatywnych, percepcji w muzyce i sztukach wizualnych oraz nurtowi hard science fiction. Współredagował tom pokonferencyjny War and Words: Representations of Military Conflict in Literature and the Media (Cambridge Scholars, 2016). Z dr Justyną Deszcz-Tryhubczak organizował i prowadził ponad 20 warsztatów, debat lub projektów poświęconych kanonowi lektur i popularyzacji literatury wśród dzieci i młodzieży. Więcej o jego działalności naukowo-dydaktycznej można przeczytać na profilu akademickim na stronie https://wroc.academia.edu/MateuszMarecki.